Teambuilding Và Kĩ Năng Lãnh Đạo

23

“Teambuilding và kĩ năng lãnh đạo” là một chủ đề mà Pandora Việt Nam Travel nghiên cứu chuyên sâu để tạo ra một sân chơi đầy hấp dẫn cho đội ngũ tinh nhuệ mang tầm lãnh đạo. Thông qua hoạt động teambuilding các thành viên sẽ hiểu rõ hơn các vấn đề như: khái niệm về nhóm, quá trình phát triển nhóm, những mâu thuẫn xung đột thường gặp trong nhóm và cách giải quyết, tâm lý nhóm viên và phương pháp phát triển nhóm.

Pandora Việt Nam Travel Teambuilding & Kĩ Năng Lãnh Đạo

Tầm quan trọng của một người lãnh đạo một nhóm, một tổ chức hoặc một đơn vị công ty mang tầm cỡ lớn đều vô cùng quan trọng. Cần phải biết phân biệt giữa đám đông và nhóm để từ đó có sự tương tác cao, chia sẻ mục đích chung và làm việc có hệ thống và quy tắc. Từ đó, vai trò của các nhóm viên được phát huy một cách hiệu quả nhất.

Vai Trò Của Người Lãnh Đạo Được Thể Hiện Trong Teambuilding & Kĩ Năng Lãnh Đạo

Nhiệm vụ của người lãnh đạo vô cùng quan trọng nhằm mục đích

  1. Đảm bảo sự hợp tác trong nhóm
  2. Sử dụng quyền của người lãnh đạo
  3. Phân công, giao việc, đôn đốc và kiểm tra nhóm viên
  4. Duy trì trật tự, kỷ luật trong nhóm
  5. Phát triển tinh thần tập thể của nhóm

Teambuilding & Kĩ năng lãnh đạo được chúng tôi phát huy tối đa, phân tích mọi khía cạnh thông qua các hoạt động. Các thành viên tham gia được nhúng mình trong các tình huống thực tế, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định.

Teambuilding Và Kĩ Năng Lãnh Đạo